શનિવાર, 6 જુલાઈ, 2013

નોંધે થયા બંધન !!

ઝબોળ્યા ના સંબંધ તોતારણ થયા બંધન
અસ્પર્શ ને અનુભુતિ નાકારણ થયા બંધન
મૌલિક-અલૌકિક લોહીએ, ના થયા બંધન
પ્રસર્યા ના ઝાકળબિંદુ, થૈ ભીના ફુલે બંધન
ઉપહાર કૈ શ્વસને પળે, ના પળે થયા બંધન

નોધારા પ્રાર્થે પ્રભુ નાનોંધે થયા બંધન !!
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો