બુધવાર, 31 જુલાઈ, 2013

શબ્દોની સાંકળ

શબ્દોની સાંકળ ખુલી
પગલીઓ પડી ખુલી
લહેરખી માળે ખુલી !
ખિલી કવિતા ઝુલી !
--રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો