બુધવાર, 31 જુલાઈ, 2013

છુ લિયા અધુરા

સ્થેથ્સ્કોપની કલમ ભણી ભળી
ધબકાર અહીં અધુરા તો જાણી

પલપલ હાજીર જવાબી વાણી
દિલ ચાહતા હૈંના પાણી પાણી

ચોરી કિયા જીયા જાણી જાણી
છુ લિયા ફિરભી તાણી તાણી
--રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો