શનિવાર, 1 જૂન, 2013

ઘર ગણતો......!!

સનમ થઈ મુંઝાય
જિંદગી થઈ રૂંધાય
---રેખા શુક્લ

મહેલમાં ડુસકાં
રોજ રોજ
અશ્રુના ભુસકાં
---રેખા શુક્લ

ઘર લાવે યાદ તોયે; મકાન ચણાવતો રહ્યો
પગની બેડી'સમય' થયો; લૈ ઘર ગણતો રહ્યો
---રેખા શુક્લ

ઘાસ સહે વન પવન ઉઝરડાં
દોડે ઘોડા મનમાં દેહે રૂંવાડા
---રેખા શુક્લ

કાંડે બાંધ્યો 
તોયે ના રહ્યો 
સમય ગયો 
થોભી ને દોડ્યો
---રેખા શુક્લ

બડે અદબ સે રાજમહેલે પિંજર બસે
 ---રેખા શુક્લ

  હાલત હૈ અજબ દિવાનો કી.... અબ ખૈર નહીં પરવાનોકી...લય બઢને લગી અરમાનોકી ....!!

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો