ગુરુવાર, 1 નવેમ્બર, 2012

प्रक्रुति...


ફરી કોઇની ચિસ મૌન બની છે આજ 
ફરી કોઈના બેબાળકા સ્વપ્ના છે આજ
--રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો