બુધવાર, 15 ઑગસ્ટ, 2012

દિવાના તું જા...ના

સુહાના હૈ સમા મુસ્કુરાકે તું આ....ના
થોડી સાંસે ભરલું ફિરસે તું  જા......ના

સલામ હસરત કબુલ કર તું આ...ના
ચૈન પાયે ના તેરા દિવાના તું જા...ના

ગુલ ખિલાતા હૈ ચુપકે ચુપકે સે તેરા, આ...ના
તેરે આને સે મહેંકા મહેંકા સમા, તું જા.....ના

તુ ના હો તો રંગ રગો કા લગતા હૈ ફિકા આ...ના
ઇબાદત ઔર બંદગી, જીન્દગી લિયે જા....ના
----રેખા શુક્લ

1 ટિપ્પણી:

  1. રસ્મેં વફા નિભાના તો ગૈરત કી બાત હૈં

    વો મુજ કો ભુલ જાયે યે હૈરત કી બાત હૈ

    સબ મુજકો ચાહતે હૈ યે શોહરતકી બાત હૈ

    મૈં ઉસકો ચાહતી હું યે કિસ્મત કી બાત હૈ

    જવાબ આપોકાઢી નાખો