બુધવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2018

જીરવશો ?


પરસ્પર છેદી વિશ્વાસ; સહેવાસ કેમે જીરવશો ?
ક્યાંથી રહેશે સંબંધ; એ એહસાસ કેમ જીરવશો ?
નાદાન અપેક્ષા ખોળી ચોપાસ અજંપો જીરવશો ?
નર્યો આભાર નવલી ભૂગોળ ઇતિહાસને જીરવશો ?
યાદ સદા મનગમતી વિગ્યાની થકી શે જીરવશો ?
બસ પરસ્પર અરસપરસ ખાલીપો આમ જીરવશો?
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો