રવિવાર, 26 ફેબ્રુઆરી, 2017

ફ્રીજ કાંઠે


દોડી દોટ સરોવરકાંઠે
તરફડે પાણી રેતકાંઠે
---રેખા શુક્લ
મા એ મૂક્યું પીક ફ્રીજે
બાળ કરે છે કીસ ફ્રીજે 
સ્પર્શ ઉમળકાનો ફ્રીજે
ખિલે બાળ હસીને ફ્રીજે 
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો