રવિવાર, 26 ફેબ્રુઆરી, 2017

ખામોશ છત બોલે, કૈંક ભીંતનેભાર લાગે છે, ઇરછાનો ભીંતને
જળ વળગે જઈ, રોજ ભીંતને
પાડી તિરાડોને, પંપાળે ભીંતને 

થાક નો તણાવ લાગ્યો ભીંતને
હથોડી સમજણુ તોડે રે ભીંતને
ભડકે બળતી જો ભીતરી ભીંતને
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો