સોમવાર, 5 ડિસેમ્બર, 2016

સ્નોફ્લેક્સ


કોણે મનાવ્યો કોનો જાજરમાન શોક કે 
ધરણી રૂ નો ગાલીચો ને વૄક્ષે ઉગ્યો બરફ !

વાળો લાડુ બરફના ને સંગ રમી લે કે
પરણ્યો સખીરી મહાલંતો ને સેલ્ફી એક બરફ !

સ્નો એંજલ બનાવ તું પગલી પાડ કે 
નજારા કર્મભૂમિ જન્નતે, તોરણ થયો બરફ !

ડુંગર બમણી ઢગલી માં ભૂલી લપસણી કે
સફેદી સ્નોફ્લેક્સ થી સજી ધરતી ઓઢીને બરફ !
----રેખા શુક્લ ૧૨/૫/૨૦૧૬ 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો