સોમવાર, 5 ડિસેમ્બર, 2016

વિન્ડી-સીટી શિવાલયા


ધજા જ બરફ ને મંદિર બર્ફીલું શિવાલયા
રોપાયો છે બરફ આંગણે પાથરી મોહમાયા

દિવસ ઉગ્યો છે રાતે, અજવાળું બર્ફ છવાયા
હાડે હાડમાં ખુશી-દર્દ, એવા છીએ ઘવાયા

ઉઝરડાં ચીરે પવન ને કૈં ઘાવે અમે સંધાયા 
થાય અભિષેક બર્ફનો, વિન્ડી-સીટીએ પૂરાયા
----રેખા શુક્લ ૧૨/૫/૨૦૧૬

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો