બુધવાર, 25 નવેમ્બર, 2015

સરતું વિચારબિંદુ

અંતરાક્ષરી ના દેશની વાતુ, આવે યાદ સપનામાં
ડુંગરીયાળા દેશની વાતુ, યાદ મધુરી સપનામાં

આવે વિચાર કે બનાવીશું, નિવૄત્તી નિવાસ દેશમાં
જિંદગીના શ્વાસ લાગે, સ્થિર થયેલ ફૂંકો છે ફુગ્ગામાં

 દૂરથી ડુંગરા રળિયામણાં, લાગે વેરાન હરિયાળીમાં
કેવી સંવેદન પેહચાન કરાવે, ખિલેલા ફૂલો મૌસમમાં 
----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો