બુધવાર, 25 નવેમ્બર, 2015

એક નગરે....

ભૂંગળીના તોરણે ઇબાદત કરતી મહોતરમાં ને જોઈ
પેશ કરે દુઆ ગરીબખાને કી ઇજ્જત વિરાંગના ને જોઈ
----રેખા શુક્લ

પૂરી રાખીયે શું અમે શબ્દોને માળામાં
દિલે દીધા છે દાટી ઘાવ શબ્દોની આળમાં
સાંખે સંગે અંગેઅંગે, રંગ ઉઝરડા પાળમાં
તરફડે પરિંદુ નાદાન, પિંજર શબ્દોની જાળમાં
-----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો