શુક્રવાર, 20 નવેમ્બર, 2015

थाम लो

बुलाती है राहे, मुजे मांग लो
रुलाती हैं आंहे, मुजे थाम लो
जगाती है मांगे, मुजे मान लो
लगाती हैं आग, मुजे जान लो
-----रेखा शुक्ला

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો