બુધવાર, 28 ઑક્ટોબર, 2015

નામ તેરે ધડકન

થયો છે પ્રેમ બસ વાતવાતમાં
હવે ખરચ્યા થઈને જાતજાતમાં
પાછલી રાતે ઉગમણી દિશા માં
તમારા સમ પાયલ તે દિશા માં
ચીરી એષણાં ભીંજાયું પાપણમાં
નામ તેરે ધડકન મીણના આંસુમાં
----રેખા શુક્લ
પૂરવની પ્રિતડીએ પકડ્યો પાલવ
પકડી ને ઉભો છે નટખટી માધવ
-----રેખા શુકલ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો