રવિવાર, 18 ઑક્ટોબર, 2015

'સનેડા'

શબ્દો દાણા, કંકુવર્ણા  આવ તને વધાવુ

સ્વરસન્નાટો રણકે મહેંકે અંગે લઈ વધાવુ

-----રેખા શુક્લ
  **************************************

ઉગ્યા અંબોડલે શું ફૂલ કે મિઠ્ઠુમિયાં સે ગપશપ હો ગઈ
ઉડ્યા પંખીડા રે જોયા 'સનેડા' માં દેખ સૂનમૂન હો ગઈ
----રેખા શુક્લ
**********************************
શબ્દો એ તાણી લીધી સોડ, કૈં  જ્યારે જ્યારે ઘાવ રડી પડ્યા
પારેવડી ની પાંખ માં આવભાવ છે જ્યારે ફાટી આંખુએ રડ્યા
----રેખા શુક્લ
*********************************************************************
ઝ્બકી ને મારે આંખ, લ્યો સિતારા ને થયો લવ છે !! 
મૄદુલ હાસ્યે ચાંદનીનો  તીખો ઇશારો, અલગ લવ છે 
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો