રવિવાર, 18 ઑક્ટોબર, 2015

પંખ વિહોણુ ...

ઇનહેરીટેડ ટોપલા ના ભાર તળે ગભરૂ બાળ 
મળે છે શું ના માંગ્યા વગર તે કહે સમજુ બાળ

ડેડ ને હતો ડાયાબીટીસ ને મોમ પર આવે આળ
મોમ ને હતું હાઈ બી.પી અણસમજે આવે આળ 

બધામાં આવી ભેળસેળ શીલ જેવા હૈયાળા મા'ણ
ઉપરથી આવ્યા જીવજંતુ લાવ્યા રોગ લે સંભાળ 

પૂર આવે એ પેહલા તો, બંધાતી રેહતી રે પાળ 
કળયુગમાં કોણ કરે માવજત ગભરૂ ચીસોના બાળ
-----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો