શનિવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2015

ગઈ

શ્વાસ લેવા આવી ગઈ, કવિતા થઈ જીવી ગઈ 
આપ સૌ મળ્યા અહી, પ્રેમ થકી  ભિંજાઈ ગઈ 
-----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો