સોમવાર, 12 જાન્યુઆરી, 2015

રાખું

અહીં પ્રત્યુત્તર અળગો રાખું
તુજ માન ની આબરૂ રાખું 
---રેખા શુક્લ

હમદર્દ હી સાયા, હમશકલ હૈ માયા
આભાસી હૈં કાયા, છત પ્રેમ હૈ છાયા
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો