રવિવાર, 31 ઑગસ્ટ, 2014

હા વ્હાલ કરો ને....!!


જાત ભીંજે ભાત નીતરે સાંજ થઈ કામણ ચિતરે
ચાહ ભીંજે આસમાની ઓઢણી માં પ્રેયસી ભિતરે
-----રેખા શુક્લ


વળી ગયેલા ટેરવે નોનસ્ટોપ પંપાળે "બા" તો નાનકી એના પેટીકોટમાં બા હવે મારો વારો મને વ્હાલ 
કરો ને...!!
અરીઠા થી ધોયેલા સુંવાળા લાંબા વાળ જા તડકે 
બેસ કહી સુકાય ને ટોપરાનું તેલ નું માલિશ હા 
વ્હાલ કરો ને...!!
પ્રેમની લ્હાણી, લવ ની વાવણી, આરામ ખુરસીમાં 
ફરમાવે દાદુ ચશ્મા ચઢાવી, ચેહરા વાંચે હા વ્હાલ કરો ને....!! -----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો