ગુરુવાર, 19 જૂન, 2014

બેવફાઈ...ચશ્મા વાંચે છે

જિંદગી કરે છોને જરી બેવફાઈ
મૄત્યુ ફેરવી કરે જીવને સહાઈ
---રેખા શુક્લમરણ કરશે ધરી મૌન તેની મનમાની
ઝટપટ ભાગી છે બિલ્લી પગે જવાની
'સ્વ' થી મરણ સબકી એક બસ કહાની
આંખોના ચશ્મા વાંચે છે છાનીમાની !
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો