ગુરુવાર, 19 જૂન, 2014

વ્હાલ નો મ્હોર
વેક અપ સિડ ભાનૂદય થઈ ગયો
રૂવે ઝાંકળ એમાં તરફડી ગયો
હ્રદયે કર્યો પુકાર મંદિરે ઘંટનાદ થયો
બા, લાગે છે તારો છોડ ઉગી ગયો
નાજુક નમણી વેલે વળગી રહ્યો
ફૂંટશે હવે કૂંપણ ને ફુલ કળી ગયો
વ્હાલ નો મ્હોર શું ફુંટી ફાલ્યો
જો જો કેવો થનગની રહ્યો !!!
-----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો