શનિવાર, 31 મે, 2014

ક્શું બનતું નથીનીંદર માં છે ભાગંભાગ ચાહતની સપનામાં
છાંટવાની છે... સવાર આપણે હાડમારી માં
નવરાશની બે ક્ષણો ઓગળી જવાબદારીમાં
ને કારણ વિના ક્શું બનતું નથી નવરાશમાં
----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો