મંગળવાર, 21 જાન્યુઆરી, 2014

કાન્હા તને ખબર છે !


મિલન કાજે ધર્યો દેહ, કાન્હા તને ખબર છે !
હુલામણું દંઉ નામ, કરું વ્હાલ, કાન્હા તને ખબર છે !

બાવરી હરણી, બસ ઝંખે છે મૄગજળ, તને ખબર છે !
દડ-દડ ધડ-ધડ, લોહી નો રંગ તું, કાન્હા તને ખબર છે!

રોજ પિરસાઈ જાય અક્ષર, ધરું પુષ્પ, તને ખબર છે!
મિઠ્ઠુમિંયા ને મોરલો, આવે પાસે, કાન્હા તને ખબર છે !

શ્યામ સુંદર રંગ ભરે, હું નવોઢા શર્મે, તને ખબર છે!
લચકે મટકી, આવને છટકી, કાન્હા ચલને તને તો ખબર છે!
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો