મંગળવાર, 21 જાન્યુઆરી, 2014

શિવ


મિલન કાજે ધર્યો દેહ, શિવ તને ખબર છે !
હુલામણું દંઉ નામ, કરું વ્હાલ, શિવ તને ખબર છે !
બાવરી હરણી, બસ ઝંખે છે મૄગજળ, તને ખબર છે !
દડ-દડ ધડ-ધડ, લોહી નો રંગ તું, શિવ તને ખબર છે!
રોજ પિરસાઈ જાય અક્ષર, ધરું પુષ્પ, તને ખબર છે!
રૂદ્રાક્ષ લઈ આવ  પાસે, શિવ તને ખબર છે !
શ્યામ સુંદર રંગ ભરે, હું નવોઢા શર્મે, તને ખબર છે!
પાવન મટકી, ભળ ને છટકી, શિવ  તને તો ખબર છે!
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો