સોમવાર, 20 મે, 2013

છમ્મકછલ્લો.....


ચશ્મેબદ્દુર ભાતી હૈ યે છમ્મકછલ્લો
તુમ કો તો યાદ આયે હાયે છમ્મકછલ્લો
દિલ કો લુભાતી હાયે યે  છમ્મકછલ્લો
ચલે મસ્તાની ચાલે હાયે યે છમ્મકછલ્લો
મતવાલી જાન રોયે હાયે યે છમ્મકછલ્લો
રંગબેરંગી યે મસ્તાની હાયે છમ્મકછલ્લો
રૂપ કી રાની હૈ હાયે યે છમ્મકછલ્લો
ભુલાદે જીનામરના હાયે યે છમ્મકછલ્લો
----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો