ગુરુવાર, 7 નવેમ્બર, 2013

સાજન


નાનો ટૂંકો ઢાળ લાંબો 
ખુબ ઉંચે થી ગબડાવતો 
નાચે પાયલ ઘમ્મર ઘાઘરી
ચોળી ઘુંઘટ ભરમાવતો
કીચુડ કીચુડ તારી મોજડી
ધકધક હૈયે ચંપાડતો !
---રેખા શુક્લ

ઘુંઘટ બાંધણી પાટલી લહેરીયું બાલમ તું શરમાવતો
હસી હસાવી પાસે સરકી સાજન મુજને તું ભરમાવતો
--રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો