ગુરુવાર, 7 નવેમ્બર, 2013

રેર બિટ્સ છે કવિતા...


ધીમે ધીમે વાગે ચાહી લે તુજ જાત માંગુ છું !!
મન ગાવું હો તે ગા મનના પગલાં માંગુ છું !!
વસંત પાસે થી પી શકુ હા અમ્રૄત માંગુ છું !!
દિલ કાંચ આરસી લૂંછુ અંતરપટે આંખ માંગુ છું.
--રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો