ગુરુવાર, 7 નવેમ્બર, 2013

લીસ્ટ


અદભૂત શબ્દે લીસ્ટ કર્યુ
ગુલાબી સપને લીસ્ટ ભર્યું
આંખ લૂંછીને લીસ્ટ ધર્યું 
સાંતાક્લોઝ નું લીસ્ટ ફર્યું 
--રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો