રવિવાર, 17 નવેમ્બર, 2013

દાડમ રસદાળ


આજ ને સાંજ છે વક્તમાં રાઝ છે
ભાગી લે પાંખ છે આશમાં સાઝ છે
...રેખા શુક્લ

દાડમ ને ફોલતા વિચાર આવી ચઢ્યો એક રસદાળ
ઉપરથી સુંવાળું અંદરથી દાણેદાણા એના રસદાળ
અંદરબહાર સુંવાળપ ને ઢગલો કચરો એક રસદાળ
કામ વધ્યું ભરપુર તોયે ગુણ રહે એક એનો રસદાળ
...રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો