શનિવાર, 16 નવેમ્બર, 2013

ઉત્તર જડે


નાળિયેળી ચૂમે આકાશે મૌન અડે
આભલિયાં ચૂમે તરંગે રંગો ઉડે
પારેવડાં ચૂમે ગગને  નજરે ચડે
અધર ચૂમે આંખલડીને ઉત્તર જડે
કાવ્ય ચૂમે પંક્તિ અક્ષરે સીમા નડે
----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો