બુધવાર, 30 ઑક્ટોબર, 2013

ભુલચુક કરજો માફ


શરણું તુજનું પ્રભુજી ઝટ મુગ્ધ ચિરનિંદ્રા તું દેજે
સૌને સારા વર્ષોના અભિનંદન પટ દઈ પોઢવજે
દરેક વારના અભિનંદન ને તહેવારોની ખુશી
સહેતા રહ્યા વહી લોહીમાં ભળ્યાં આનંદને ખુશી
ભુલચુક કરજો માફ હવે છુટે છે દેહ સાથ
શબ્દોના ગુંજારવમાં સુવાસ મૂકે છે શબ સાથ
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો