સોમવાર, 17 જૂન, 2013

કૄષ્ણ..કૄષ્ણ

અસવાર સુર્ય આવે જાય સાંજ ને સવાર; 
ભીની ભીની થાય રહે સાંજ ને સવાર; 
વાર કાપતો સમય ને રહે સાંજ ને સવાર; 
થડકાર દિલ નો જાગતો સાંજ ને સવાર; 
પળવાર કૄષ્ણ લાગતો સાંજ ને સવાર
----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો