સોમવાર, 17 જૂન, 2013

વરસે ઇશ્વર

વરસે ઇશ્વર થઈ મોંજા લઈ હૈયામાં; 
મોજીલું મોંજુ થઈ રેતી ના ચરણોમાં; 
કીડી ઝડપે અંતર કાપે આવીને યાદોમાં; 
ફુટપટ્ટીયું અંતર માપે કાંપતા અધર માં
----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો