રવિવાર, 16 જૂન, 2013

ગ્લોબલ પંખીડા..!!

માતૄભાષાના ચંદરવા નીચે સાબુની ગોટી ના રમકડાં
પ્રભુના પ્યારા અક્ષર ને અભરખાં "હું ને તું" કવીતડાં
મંડપ નાંખી બેઠા સાક્ષર ભ્રમરની વાટે બ્લોગ રમકડાં
ખટમીઠ્ઠી ચણીબોર ની સરભરામાં ગ્લોબલ પંખીડા..!!
--રેખા શુક્લટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો