બુધવાર, 19 જૂન, 2013

સોનેરી કિરણે માળો....

ભીના ખુલ્લા વાળે ચટક ચટક ઇરછાઓ પલળે...
ભોળો મોગરો લચી પડે સોડમ મધુર પલળે.....
....રેખા શુક્લ

ફણગેલા શબ્દો પાળે મયુર પંખીણી  પાળો...
ઉગમણી દિશા નો ઉગે સોનેરી કિરણે માળો..
.....રેખા શુક્લ

એક ચાય કિ ઘુંટ ફિર શુરૂ કશ્મકશ જીવન જાને.....
જુસ્તજુ મે જબ બહાર હો ભુલકે ભી જીના જાને...
.....રેખા શુક્લ

હયાતીના હસ્તાક્ષર બને પ્રસ્તાવના માયા
પાછળ પાછળ કવિતા ના ઝુમખેં પડછાયા
...રેખા શુક્લ


દિલમે રખના ખ્વાબોંકા જહા સજા કર 
રિમઝિમ કે પ્રીત ભરે દિલ કા જહા ભર
...રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો