બુધવાર, 7 નવેમ્બર, 2012

ગુજ્જુ શર્મ .....


પુરબહારે ગમતું ટમટમિયું ખોંળું છું
પરગજુ પ્રક્રુતિ જન સંપંર્ક ખોળું છું
કંડારેલી અણમોલ ક્ષણ ખોળું છું
English Bazar માં ગુજ્જુ શર્મ ખોળું છું
-Rekha Shukla

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો