બુધવાર, 7 નવેમ્બર, 2012

ડુસકા અંધરોધબ....


ડુસકા ભરી રણકે દરવાજાની ઘંટી
ટિક ટિક ગર્જે દિવાલે પડી ઘડિ
પડોશી નો ચેહરો પ્રિય અહીંતહીં
ઘાસ કાપી બારીએ જોઈ અટકે
ટ્યુબલાઈટનું અંધારું ફ્યુઝ નહીં
ચમકે મિણબત્તીયું જઈ મહીં
માળો આખો અંધરોધબ....
********************************

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો