ગુરુવાર, 1 ડિસેમ્બર, 2011

કાલ્પનિક દુનિયા


કાલ્પનિક દુનિયામાંથી વસ્તવિકતાની ધરતી પર
રૂમઝુમ ચાલે ચાલતી મારી કવિતા નવોઢા બની
શરમાય છે....
*****************************************
ગુંજન દિલમાં ગુજરાતનું ને કવિતાની કેડી લઈશ...
દુનિયા લડે વાત-વાતમાં હવે તું રડી લઈશ....
*****************************************
શબ્દના અલંકારો ની શોભા છે ન્યારી...
સજ્જનતા ને સૌમ્યતા પ્રભુને પણ પ્યારી..
*****************************************
ઢાંકમાં તુ રૂપને શાને મેંદી ના રંગમાં...
પાગલ તુ પ્રેમના તો લાલ ચટક રંગમાં...
*****************************************
ઘુંઘટની આડે મીઠું એક શમણુ તું જોઈશ...
પાયલની ઝંકારે અનેરું નૃત્ય તું કરીશ...
*****************************************
આવી હાથે પાંખો તો જરા જરા ઉડી લઈશ..
દાદરા બનશે આકરા તો એસ્કલેટરે ચડી લઈશ...
  રેખા શુકલ -શિકાગોઅમેરીકા

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો