મંગળવાર, 13 ફેબ્રુઆરી, 2018

Happy Maha Shivaratri


ફૂલોને આવ્યો છે 'ફ્લ્યુ' 
ને ભમરાં છીંકો ખાય છે
ઝરણું બેડું ફોડી પર્વત ને સતાવે છે
મહિમા રેડ મુન નો 
સમૄધ્ધિ એને રંજાડે છે
દરણું મેલી છોરી મોરલી વગાડે છે
કાનો રાધા પછવાડે
બેકયાર્ડે ધૂન મચાવે છે
ગાણું ગાંઉ  શિવજી ડમરૂં લૈં નચાવે છે
----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો