ગુરુવાર, 13 એપ્રિલ, 2017

તમે


શબ્દોના બીજ વ્હાલથી વાવ્યા, શું કામ તમે
થોડા અર્થો ને તોય આંસુથી ખાળ્યા કેમ તમે

દ્ર્શ્યો છૂપાયા પ્રેમલાં-પ્રેમલી બસ વાળ્યા તમે
આખે આખા જીવતર દૈ ને રમતમાં બાળ્યા તમે

શૂન્યતાના આભાસે લો સદેહે ચાળ્યા જ ને તમે
વાહ વાહ તારી ભલમનસાઈએ ભાળ્યા ફૂલ તમે
---રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો