બુધવાર, 20 જાન્યુઆરી, 2016

ચબુતરાંમાં

મન-મંદિરમાં હાલરડું, ઉંવા ઉંવા કરે સોડ માં 
ખાંડે ચકલી ચોખા, ને ઘૂં-ઘૂં કબૂતર ચબુતરાંમાં 

ટીપ ટીપ ખર્યા શબ્દો, થઈ પારિજાતક બાગમાં
ઢીંગલીઓ નું વાગે ડુગડુગિયુ, ફૂલોના ગામમાં

ચાંદા મામા જોડે ફરે ફૂદરડી સસલી વાતવાતમાં
સાત પૂંછડીયાળો ઉંદર ભાગે બિલ્લી ની છાયામાં 
----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો