બુધવાર, 20 જાન્યુઆરી, 2016

રેખા તરફ !!!

અભરખા ના છલકાવો અધર રેખા તરફ
કાં ગૂંથી ને બનાવે મુજને તુ સળંગ તરફ !
મીંટ માંડી આંખ જુએ રાહ બારણા તરફ 
શ્રધ્ધાય જઈ રહી છે હવે ધારણા તરફ !
માર જુઓ પડયો છે ફૂલો નો પથ્થર તરફ 
હ્રદય ના ગમ ને કર્યો છે દૂર હાસ્ય તરફ !
-----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો