મંગળવાર, 10 નવેમ્બર, 2015

તું સતાવે...


નીલગગન નું પંખેરૂ ભારતે ઉડ્યું આજે
ઝાંકળી ઝળહળતા ઉગી આંગણે આજે 

તુજ ની રજકણ સતાવે ક્ષણેક્ષણ આજે
અનુભવની કણકણ બોલે પળપળ આજે
----રેખા શુક્લ

પડાવ છે યાદો રૂઝાઇ, વ્યાકુળ પુરાણી જણાઈ
ભોળી રે લાગણી શાણી, પાણીમાં જઈ ઢળાઈ
----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો