સોમવાર, 26 ઑક્ટોબર, 2015

ચીલો પડ્યો...

જ્યાં જ્યાં નજર દેખી ઠરી
ત્યાં ત્યાં સુંદરતા ભાળી ફરી
નેટ-જગતે જન્મભૂમિ ઠરી
રંગાયા શબ્દો સૌભાગી ફરી
----રેખા શુક્લ
પ્રેમ અને આદરપૂર્વક વંદુ
નેટ જગતે ઉમટે ટોળા લઈ ને સપના
ગરવી માતૄભાષા
વાચકો સુધી ઉત્તમ સાહિત્ય-સમાચાર-ઘટના ને માહિતી ની પ્રસિધ્ધી જાળવતું 'જન ફરિયાદ'
એકધારી નિષ્ઠાયાત્રા ને પરબ વહી સાંકડી શેરી થી દેશવિદેશ રહ્યું છે વિકસતું 'જન ફરિયાદ'
----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો