રવિવાર, 13 સપ્ટેમ્બર, 2015

એક વેલ...!!

હું રેત ની એક વેલ છું
લીલી છમ્મ ધબકી છું

પળપળ તું ચીમળીશ
રતુંબડી થૈ મુરઝીશ હું

સંબંધ નામે ફૂલ નહીં ઉગે
તરસ નામે પ્યાસ વધે

હું તો છૂટ્ટી પડેલી વેલ છું
આંસુ એ નીકળી ઉગી છું

----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો