બુધવાર, 16 સપ્ટેમ્બર, 2015

કેવું બંધન ...લાગણી

મળ્યા વગર છૂટ્ટા પડ્યા એવું જ કેમ લાગે છે
આ તે કેવું બંધન છે જે રોજ વ્હાલું લાગે છે ?
----રેખા શુક્લ

સમજ ના સમજે એ જ  લાગણી
અને સમજી ને કરે તોય માંગણી
સમજુ અણસમજ વીંધી કોરાણી
સ્પર્શી આયુ ને મૌસમી લાગણી
----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો