ગુરુવાર, 22 જાન્યુઆરી, 2015

आईना


उन्हें कभी मिले भी न थे और नाम जुंबा पर आ गया 
कभी नजरे मिली भी न थी के उन पर दिल बस आ गया 
यादे बनी और वक्त थम गया वो आये जन्नते नजारा हो गया
दिलबर तुम्हारे प्यार मे हमसे आईना रोज संवर ने लग गया 
.....----रेखा शुक्ला 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો