મંગળવાર, 26 ઑગસ્ટ, 2014

બતકા વ્હાલ

બેઠા બતકા વ્હાલ કરે, સ્ટીફ ફીગરીન્સ આભે ઝૂરે
સંબંધ ના મૂળિયા ખરે, એંધાણ જો ફળિયા કરે !!
સાક્ષીભાવ અંતરમન કરે, કામણગારા ભાવ સ્ફૂરે
----રેખા શુક્લ
રડતો કાંઠો ભૂલી ભાન લૂંછે આંખ ભેટે છે 
ભેટી સમંદર વળતું વ્હાલ પહોંચાડે છે !!

ગલી માં ચાંદની વિખેરાઈ અચાનક છે
વેઠી પ્રસવ પીડા તોય કરે વ્હાલ છે !!

માસુમિયત ભીંજવે ઉંમર નો પડાવ છે
ઇતી થી અંત સુધી ઝંખતો ચડાવ છે !!


----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો