ગુરુવાર, 19 સપ્ટેમ્બર, 2013

શ્વાસ વંદના...!!

ગોપાલનું શિશુસ્નાન ને, વીણાવાદિની વંદના
સપનાનું ઘરઘર રમે, રામસીત કરીલે વંદના
ભુલી શકે ના ખોળી લેજે વગડાનો શ્વાસ વંદના
તમારા સમ કહીને ચળી જશે છંદની છે વંદના
ડોલતો ડુંગર ઉમિયા કહેતો નૂતન તેની વંદના
અલમારી ના પુસ્તકે કેટકેટલી ગમતી વંદના 
--રેખા શુક્લ 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો